May 21, 2006

ಚುಟುಕಗಳು

ನಾನು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಬರೆದ ಪೆದ್ದು ಪೆದ್ದು ಚುಟುಕಗಳಿವು:-))

ಮೀಸಲಾತಿ
ಹೀಗೆಯೇ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದ್ದರೆ
ಮೀಸಲಾತಿ
ಕಡೆಗೆ ಉಳಿಯುವುದೆರಡೆ
ಜಾತಿ
ಹಿಂದುಳಿದವರು
ಮತ್ತು
ಮುಂದುಳಿಯದವರು!

ನಾಪಿತನಿಗೆ
ತಲೆಬಾಗದಿದ್ದರೇನಂತೆ
ಪಿತನಿಗೆ,
ತಲೆಬಾಗಲೇಬೇಕು,
ನಾಪಿತನಿಗೆ! (ನಾಪಿತ = ಕ್ಷೌರಿಕ)

ಉದಾರವಾದ
ರಾಜಕಾರಣಿಯ ತೋರುವಿಕೆಯ
ಉದಾರವಾದ
ನಿಜದಲ್ಲಿ ವೋಟು ಪಡೆಯುವ
ಉದರ-ವಾದ

ನಿರುದ್ಯೋಗಿ
ಹಾಲು ಮಾರುವ ಯುವಕರು
ನಿರುದ್ಯೋಗಿಗಳಲ್ಲ,
ಅವರು ನಿಜವಾಗಿಯೂ
'ನೀರು'ದ್ಯೋಗಿಗಳು!

ವಾಸನೆ
ಚುನಾವಣೆ ಬಂತೆಂದರೆ
ರಾಜಕಾರಣಿಯ ಬಾಯಿಯಿಂದ
ವಾಸನೆ,
ಆದೇ
ಆಶ್ವಾಸನೆ!

ಕೆಲಸ
ಜಪಾನೀಯರಿಗೆ ದಿನವಿಡೀ
ಕೆಲಸ-ಮಯ
ನಮಗೋ ಅದು ಕೇವಲ
ಕೆಲ-ಸಮಯ

1 comment:

v.v. said...

Dear JB,

I enjoyed reading your play on the words. It is amazing that you could write these while still in primary school!

Please do post more if you can.

Regards.