February 13, 2007

ದಸ್ಕತ್ತು

ದಸ್ಕತ್ತು = ಸಹಿ, ಹಸ್ತಾಕ್ಷರ
ಮೂಲ - ದಸ್ತಕತ್ (ಪ್ರಾಯಶಃ). ಇದು ಕೇವಲ ಕುಂದಗನ್ನಡದ ಶಬ್ದವೋ, ಇಲ್ಲ ಬೇರೆ ಕಡೆನೂ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಾರೊ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ.

ಮನಸ್ವಿನಿ ನಂಗೆ ನೂರು ಡಾಲರ್ ಕೊಡುದಿತ್ತ್ (ಕೊಡ್ಬೇಕಿದೆ). ನಾನ್ 'ದಸ್ಕತ್ತ್' ತಕಂಬ್ದ್ (ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೊದು) ಒಳ್ಳಿದ್ (ಒಳ್ಳೆಯದು):-)
ತುಳಸಿಯಮ್ಮ, ನನ್ನ ಗುರುದಕ್ಷಿಣೆ ಏಗ್ಳಿಕೆ (ಯಾವಾಗ) ಕೊಡ್ತ್ರಿ(ಕೊಡ್ತೀರಾ)? ನಿಮ್ಮತ್ರ 'ದಸ್ಕತ್ತ್' ತಕಣ್ಕ (ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೇಕ)?:-) ,
Reborn, ನಿಮಗೆ 'ದಸ್ಕತ್ತ್' ಹಾಕುಕ್ (ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ) ಬತ್ತಾ (ಬರತ್ತ)? ಅಥ್ವಾ ಹೆಬ್ಬೆಟ್ಟಾ?:-)

'ದಸ್ಕತ್ತ್'ಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಅರ್ಥ ಇದೆ.
ದಸ್ = ೧೦, ಕತ್ತ್ = ಕತ್ತು = ಕಂಠ.
ದಸ್ಕತ್ತು = ರಾವಣ:-)

ನಿನ್ನೆಯ ಸವಾಲಿಗೆ ಉತ್ರ:-
'ಕಾಣಿ' = ನೋಡಿ,
'ಕಾಣಿ' - ಇದು ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಮೀನಿನ ಹೆಸರು ಸಹ ಹೌದು:-)
ಕುಂದಾಪ್ರ ಕಾಣಿ ರುಚಿ ಕಾಣಿ = ಕುಂದಾಪ್ರ ಮೀನಿನ ರುಚಿ ನೋಡಿ:-)
ಇದನ್ನ ನಾನು ಎತ್ತಿಕೊಂಡದ್ದು ಡುಂಡಿರಾಜರ ಕವನವೊಂದರಿಂದ ('ಏನಾಯಿತು' ಕವನ ಸಂಕಲನ). ಅದರ ಪೂರ್ಣರೂಪ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅದರ ಕೆಲವು ಸಾಲು ಹೀಗಿವೆ:-
ಹೊಟ್ಟಿಗ್ ಹಿಟ್ಟ್ ಇಲ್ದೆ ಮರ್ಕಿ ಮರ್ಕಿ
ಹೊಳಿ ನೀರ್ ಸೈತ ಉಪ್ಪು
ಹೊಟ್ಟಿ ಥರ ತಲಿಯೂ ಖಾಲಿ
ಅನ್ಕಂಡ್ರೆ ಅದ್ ನಿಮ್ಮ್ ತಪ್ಪು

ಸಾಹಿತ್ಯಕ್ಕೇನ್ ಕೊಟ್ಟಿರಿ ಅಂತ್ ಕೇಂಡ್ರೆ
ಕಾರಂತ್ರೊಬ್ರೆ ಸಾಲ್ದ?
......ನಂಗ್ ಮುಂದ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ..:-))

ಡುಂಡಿರಾಜ್, ಚುಟುಕಗಳಷ್ಟೆ ಸಮರ್ಥವಾಗಿ ಗಂಭೀರ ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನೂ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಅವರಿವತ್ತಿಗೂ ಗುರುತಿಸಲ್ಪಡುವುದು ಚುಟುಕಗಳ ಮೂಲಕವೆ. ಅವರ - 'ಏನಾಯಿತು' - ಸಂಕಲನ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. 'ಆಯದ ಕವನಗಳು' ಅಂತ ಇನ್ನೊಂದು ಸಂಕಲನವಿದೆ. ಅವರ ನಾಟಕಗಳೂ ಚೆನ್ನಾಗಿವೆ - ನಾಳೆ ಬನ್ನಿ, ವೇಷಾಂತರ ಪ್ರಸಂಗ, ಕೊರಿಯಪ್ಪನ ಕೊರಿಯೋಗ್ರಫಿ ನನಗೆ ಇಷ್ಟವಾದವು.

7 comments:

Gubbacchi said...

ಮೈಯ್ಯರೆ, ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದ ಹಾಗೆ ಕಾಣಿ ಅಂದ್ರೆ ಸಣ್ಣ ಮೀನು.. ಮೀನಿನ ಹೆಸರು ಅಲ್ಲ...
ನೀವ್ ಕುಂದಾಪ್ರ ಕಾಣಿ ರುಚಿ ಕಂಡಿರ್‍ಯಾ?

ಸುಶ್ರುತ ದೊಡ್ಡೇರಿ said...

ಕುಂದಾಪುರ ಭಾಷೆಗೂ ಹವಿಗನ್ನಡಕ್ಕೂ ಸುಮಾರು ಸಾಮ್ಯ ಇದ್ದಂಗೆ ಕಾಣ್ತು. ದಸ್ಕತ್ತು ಅನ್ನೋ ಶಬ್ದಾನ ನಮ್ ಕಡಿಗೂ ಬಳಸ್ತ. ಆದ್ರೆ ಈ ಕಾಣಿ-ಗೀಣಿ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲೆ ನೋಡಿ.. :)

ಅಸತ್ಯ ಅನ್ವೇಷಿ said...

ಪಟ್ಟಾಂಗಿಗಳೆ,
ನಂಗೆ ಯಾರು ಕೂಡ ದಸ್ಕತ್ ತಕಂಬ್ದ್ ಬೇಡ, ಕೊಡೋದೂ ಬೇಡ. ಆದ್ರೆ ಆ ನೂರು ಡಾಲರ್ ಮತ್ತು ಗುರುದಕ್ಷಿಣೆ ಏರ್ಳಿಕೆ ಕೊಡ್ತ್ರೀ?

sritri said...

ಕುಂದಾಪ್ರ ಕಾಣಿ ರುಚಿ ಕಾಣಿ ಅಂದರೆ - ಮೀನಿನ ರುಚಿ ನೋಡಿ ಅಂತಾನಾ? ನಿಮ್ಮ ಕುಂದಾಪ್ರ ಸಹವಾಸವೇ ಬೇಡಪ್ಪ ನಂಗೆ. :)

Shiv said...

ಜಗಲಿ ಭಾಗವತರೇ,

ನಮಸ್ಕಾರ !
ಸುಮ್ಮನೆ ಹಂಗೆ ಇಣುಕಿ ನೋಡಿದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎನೋ ಕುಂದಾರಪುರ ರಾಣಿ ರುಚಿ ಅದು ಇದು ಅಂತಾ ಇತ್ತು..

reborn said...

even after commenting on ur blog u still have doubts if i can put a daskatthu or not ...!!!

Jagali Bhagavata said...

ಗುಬ್ಬಚ್ಚಿ,
ನೀವ್ ಹೇಳಿದ್ದ್ ಸರಿ.
ನಾನು ಒಂದೆರಡ್ ಸರ್ತಿ ಮೀನ್ ಹಿಡುಕ್ ಹೋಯಿದ್ದೆ. ಆದ್ರೆ ರುಚಿ ಇನ್ನೂ ಕಾಣ್ಲಿಲ್ಲ. ಮತ್ತ್ಯಾರಿಗೂ ಹೇಳ್ಬೇಡಿ ಮರ್ರೆ, ಅಮ್ಮ ಬಾರಕೋಲ್ ತಕಂಡ್ ಬತ್ಲ್:-))

ಸುಶ್ರುತ,
ನನ್ನ ಬ್ಲಾಗ್-ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಹೀಗೆ ಬರ್ತಾ ಇರಿ. ಹಾಗೆ ನಮ್ಗೆ ಹವಿಗನ್ನಡ ಕಲ್ಸಿಕೊಡಿ.

ಅನ್ವೇಷಿಗಳೆ,
ನಂಗೆ ನೂರು ಡಾಲರಾದ್ರೂ ಸಿಕ್ಕುಗ್. ತುಳಸಿಯಮ್ಮನ ಗುರುದಕ್ಷಿಣೆ ಮಾತ್ರ ಸಿಕ್ಕುದಿಲ್ಲ. ಸಿಕ್ದ ಕೂಡ್ಲೆ ಕಳ್ಸಿಕೊಡ್ತೆ. ನಿಮ್ಮ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಎಂತ ಅಂದ್ರಿ?:-))

ತುಳಸಿಯಮ್ಮ,
ನಮ್ ಬದಿ ಮೀನ್ ಲೈಕಿರತ್ತ್. ಇದ್ಯಾಕ್ ಹೀಂಗಂತ್ರಿ?:-)

ಶಿವು,
ಇದೆಲ್ಲಿಂದ ಬಂದ್ಲು - 'ಕುಂದಾಪುರ ರಾಣಿ'? ನಂಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. Valentines day hangover-ಆ? ಆ ರಾಣಿಯ email address ಇದ್ರೆ ಕೊಡ್ತ್ರ್ಯಾ?:-))

Reborn,
ನಂಗೆ ಕಾಲ್ ಎಳುಕೆ ಮತ್ತ್ಯಾರು ಸಿಕ್ಕ್ಲಿಲ್ಲ:-))